நிலை 4

குறிப்புகள்

வயது வரம்பு:

 • குறைந்த பட்சம் 7 வயது.

தகுதி:

 • அதக நிலை 3முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது ஏற்கனவே எழுத்துக்கள் சொற்கள், சிறுவாக்கியங்கள் படிக்க எழுத தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

நோக்கம்:

 மொழித்திறன்:

 • சிறு வாக்கியங்களைப் படித்து புரிந்து கொள்ளுதல், எழுதுதல்.
 • சிறுகதைகளை உள்வாங்கி கருத்தை கிரகித்தல்.
 • சொற்களைத் தெளிவாக உச்சரித்தல், கலந்துரையாட கற்றல்.
 • மொழியின் தொன்மை, கலாசாரம் இலக்கியத்தின் அறிமுகம்.
 • சொல் கருத்து பிழையின்றி மொழி மாற்றம் செய்தல்

இலக்கணம்:

 • பெயர்ச்சொற்கள், சுட்டுப்பெயர் பல்வேறு வினைச்சொற்கள் காலநிலைகளை அறிதல்.
 • அடிப்படை இலக்கணங்களைப் பயன்படுத்தி வாக்கியங்களை அமைத்தல்.
 • வினைச்சொற்களை பயன்படுத்துதல்.
 • கால சூழ்நிலையைப் பொருத்து வாக்கியங்களை மாற்றியமைத்தல்.
 • எட்டு வகையான வேற்றுமை உருபுகளை அறிதல்.

பாடத்திட்டம்

பின்குறிப்பு : மேல் கூறிப்பிட்டுள குறிப்புகளும், பாடதிடங்களும் வழிகாட்டல் மட்டுமே.மேலும் இவை மாறுதலுக்கு உட்பட்டவை.

பெற்றோர்கள் அந்த அந்த பள்ளி நிர்வாகிகளிடம் போதிய தகவல்களை கேட்டு கொள்ளவும்.

PS: Please note the Course Details published above are for guidance only and is subject to change.

We recommend parents and other parties involved to check with local schools for further information.