பாலர் மலர் குவெகெர்ஸ் ஹில்ஸ் – Balar Malar Quakers Hill

Quakers Hill High School
70 Lalor Rd, Quakers Hill NSW 2763 
quakershill@balarmalar.nsw.edu.au

 02 72262345 ext 8

Class timing:
2pm – 5pm Saturdays ( NSW School term days)

Balar Malar Tamil School is the pioneer Tamil school in Australia. Started in 1977, as week-end sessions organized by language-enthusiasts, it has now grown into 7 branches spread throughout NSW and Quakers Hill Branch is one among them.

Balar Malar Tamil School is a member of New South Wales Federation of Community Language Schools (NSWFCLS).

BMQH Tamil School

விழாக்கோலங்கள் ஆரம்பம்.... வரும் ஞாயிறு 10/12/2023 அன்று நமது பாலர்மலர் ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டத்தில் திளைக்க தயாராகுங்கள்.

இடம்: Blacktown Leisure Centre, Stanhope

நேரம்: காலை 9:00 முதல் மாலை 6:00 வரை

மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் இந்த ஆண்டுவிழாவை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.