ஆண்டு மலர்கள் தொகுப்பு

நமது பாலர்மலர் பள்ளி வெளியிட்ட ஆண்டு மலர்களின் தொகுப்புகளை இங்கே படித்து ரசிக்கலாம்.

ஆண்டு மலர் 2021 முதல்

Shelf Wood


ஆண்டு மலர் 2016 – 2020
Shelf Wood


ஆண்டு மலர் 2011 – 2015
Shelf Wood


ஆண்டு மலர் 2006 – 2010
Shelf Wood


ஆண்டு மலர் 2001 – 2005
Shelf Wood


ஆண்டு மலர் 1994 – 2000
Shelf Wood
Shelf Wood

விழாக்கோலங்கள் ஆரம்பம்.... வரும் ஞாயிறு 10/12/2023 அன்று நமது பாலர்மலர் ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டத்தில் திளைக்க தயாராகுங்கள்.

இடம்: Blacktown Leisure Centre, Stanhope

நேரம்: காலை 9:00 முதல் மாலை 6:00 வரை

மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் இந்த ஆண்டுவிழாவை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.