படத்தைப் பார்த்து இணைக்கவும் – Matching the picture activity

பூச்சிகள் – Insects

விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளின் ஒலிகள் – The sounds of Animals and birds

செல்லப் பிராணி பராமரித்தல் – Pet animal care

Matching – பொருத்துக

Animals – விலங்குகள்

Animals and foods – விலங்குகள் மற்றும் உணவுகள்

ANIMALS – விலங்குகள்

ANIMALS – விலங்குகள்

விழாக்கோலங்கள் ஆரம்பம்.... வரும் ஞாயிறு 10/12/2023 அன்று நமது பாலர்மலர் ஆண்டுவிழா கொண்டாட்டத்தில் திளைக்க தயாராகுங்கள்.

இடம்: Blacktown Leisure Centre, Stanhope

நேரம்: காலை 9:00 முதல் மாலை 6:00 வரை

மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் அனைவரும் இந்த ஆண்டுவிழாவை சிறப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.